Wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Główny Inspektor Sanitarny

 

https://www.gov.pl/web/kultura/wytyczne-dla-organizatorow-imprez-kulturalnych-i-rozrywkowych-w-trakcie-epidemii-wirusa-sars-cov-2-w-polsce

 

W tym roku, w związku z ograniczeniami związanymi z pandemią koronawirusa,

liczba uczestników naszego festiwalu została znacznie ograniczona. 

  

- Podczas koncertów obowiązuje zachowanie odległości pomiędzy uczestnikami imprezy min. 1.5 m .

- Jest też obowiązek zakrywania ust i nosa.

- Przed wejściem na teren festiwalu, każdy uczestnik imprezy będzie miał mierzoną temperaturę,
   i dezynfekowane ręce.

- W przypadku zakupu biletów bezpośrednio przed imprezą, uczestnik wypełnia formularz podając imię,

   nazwisko oraz nr telefonu. 

  

  • zbieranie danych jest rekomendowane prze GIS w celu ułatwienia służbom sanitarnym dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia,

       że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu;

  • pozyskane dane będą  przechowywane przez organizatora przez 2 tygodnie.
                                                    Administratorem danych będzie: Stowarzyszenie Sudeckie Bractwo Walońskie
                                                                    z siedzibą  58-580 Szklarska Poręba ul.Piastowska 32
                                                                KRS:0000708904 REGON: 369009386, NIP: 6112327985